ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer ÇELİK'in 49. Kütüphane Haftası Mesajı...

  T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ÖMER ÇELİK’İN
“49. KÜTÜPHANE HAFTASI” MESAJI

        Bilgi ve kültürel mirasın devamlılığı ve toplumlar arasında paylaşımı için kütüphanelerin varlığı son derece hayatidir. Çünkü kütüphaneler bilgiyi bünyesinde barındıran, onlara erişimi ve topluma yayılmasını sağlayan en önemli kurumlardır. Kütüphaneler, düşünsel dolaşımın merkezinde yer alırlar. Sosyal uyum ve barışı güçlendirmeye yönelik, çeşitlilik içinde birlikte yaşamanın öğrenilebilmesine katkı sağlarlar.
        
İnsanlık tarihi pek çok aşamadan geçmiş olmasına rağmen bilgi kavramı evrenselliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bilginin üretilip yayılmasında en önemli merkezler olan kütüphanelerin işlevi, günümüz bilgi toplumu çağında da önemini bir hayli artırarak geçerliliğini korumaktadır Antik Çağdan günümüze farklılaşan bilgi yaklaşımları sonucu Bilgi Toplumu olarak adlandırılan süreç ortaya çıkmıştır. Bilgi toplumunun en önemli unsuru bilgi, bilginin oluşumuna katkı verecek ve bilgiyi kullanacak olan diğer önemli unsur ise insandır. Bu nedenle günümüzde nitelikli, yenileşimci ve alanında uzmanlaşmış insan faktörü, kütüphaneler için çok daha önem kazanmıştır. 
        
Çağımızda yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümlerden toplumsal bir kurum olan kütüphaneler de etkilenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’deki özellikle halk kütüphanelerine atfedilen geleneksel kütüphane kavramının yeniden ele alınması, geliştirilmesi; mevcut işlevlerinin çeşitlendirilmesi gereksinimi doğmuştur. Halk kütüphaneleri, toplumun her türlü bilgi gereksinimini karşılayan, bulunduğu yörenin kültürel-sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan, çoğulcu kültürü destekleyen toplumsal kuruluşlardır. Hiçbir ayırım gözetmeksizin toplumun bütün kesimlerine hizmet götüren halk kütüphanelerinin değişen dünyanın modern yapılandırılmalarına paralel olarak, teknolojik ve toplumsal dönüşümlere uygun hayata geçirilmesi, Bakanlık olarak temel hedeflerimiz arasındadır. 
        
Kütüphanelerin tarihsel işlevi bilgi toplumu çağında da önemini artırarak geçerliliğini korurken, teknolojik gelişmelerin kütüphanelerin yapı ve işleyişini etkilemeleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla kütüphanelerimizi toplumun her kesimine hitap eden kurumlar haline dönüştürme ve niteliklerini yükseltme konusunda ortaya konan çabaları sürekli kılmak en büyük hedefimiz olmaya devam edecektir.
        
“Yenileşim ve Kütüphaneciler” temasıyla bu yıl çok sayıda etkinlikle gerçekleştirilecek 49. Kütüphane Haftası’nın; kütüphanelerin kişi ve toplum için önemini vurgulamak, vatandaşlarımıza kütüphane hizmetlerini tanıtmak açısından önemli bir fırsat sunmasını diliyor, bu alanda emek verenlere teşekkür ediyorum.