ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ


Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 26/06/2018 tarih ve 539396 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Asil Üye

Ali GÖÇERİl Müdürüali.gocer@ktb.gov.tr 0 531 3666613

 

Osman ÇOTİl Müdür Yardımcısı osman.cot@ktb.gov.tr 0 536 9690027
 Yasin DİLEKCİŞube Müdürü yasin.dilekci@ktb.gov.tr 0 506 2443396
 Yedek ÜyeHüseyin KARATUĞ  Şube Müdürü  huseyin.karatug@ktb.gov.tr 0 535 9672082 

Mustafa AKASLANIsparta Müze Müdürü mustafa.akaslan@ktb.gov.tr 0 533 6159847

 

Nurperi AKH.H.P. İl Halk
Kütüphane Müdürü
 nurperi.ak@ktb.gov.tr 0 533 6473332Telefon : 0 246 280 1700

Faks     : 0 246 280 1777

E-Posta: iktm32@ktb.gov.tr

Adres     : Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sk. No:31 ISPARTA