ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ


Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 26/06/2018 tarih ve 539396 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Asil Üye

Ali GÖÇERİl Müdürüali.gocer@ktb.gov.tr

 

Osman ÇOTİl Müdür Yardımcısı osman.cot@ktb.gov.tr
 Mustafa AKASLANIsparta Müze Müdürü mustafa.akaslan@ktb.gov.tr

Yedek Üye

Nurperi AKH.H.P. İl Halk
Kütüphane Müdürü
 nurperi.ak@ktb.gov.tr
 Yasin DİLEKCİŞube Müdürü yasin.dilekci@ktb.gov.tr
 Berna Kutlar DOĞANŞube Müdürü berna.kutlar@ktb.gov.trTelefon : 0 246 232 5771 - 223 2798

Faks       : 0 246 232 6142

E-Posta: iktm32@kultur.gov.tr

Adres     : Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sk. No:31 ISPARTA