ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ


Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 26/06/2018 tarih ve 539396 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Asil Üye

Ali GÖÇERİl Müdürü

 

 Osman ÇOTİl Müdür Yardımcısı
  Yasin DİLEKCİ Şube Müdürü

Yedek Üye

 Mustafa AKASLANIsparta Müze Müdürü
  Nurperi AK HHP İl Halk Kütürhanesi MüdürüTelefon : 0 246 232 5771 - 223 2798

Fax       : 0 246 232 6142

E-Posta: iktm32@kultur.gov.tr

Adres