ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika İşlemleri

Sertifika Uygulaması Nedir?
  Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalandırılmasına yönelik Bakanlığımızca uygulanan sistemdir.
 
Sertifika Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi
- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sertifika Alması Zorunlu Yerler Hangileridir?
Aşağıda belirtilen yerler faaliyet konularını gösterir bir sertifika almak zorundadır.
Dolum tesisleri,
 Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,
-
 Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,
Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler.
 
Sertifika Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

* Vergi Levhası fotokopisi,

* İşyeri Açma Ruhsatı

* Oda Faaliyet belgesi (son altı ay içerisinde alınmış)

* İmza Sirküleri,

* T.C.nolu Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

* Eski Sertifika (varsa),

* Gömlek Poşet dosya,

* Fikir ve Sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir belgeyi ve taahhütnameyi (Taahhütname www.ispartakulturturizm.gov.tr  Formlar adresinden temin edilebilir) ibraz etmeleri gerekmektedir

www.telifhaklari.gov.tr  adresinden (BAŞVURU-SERTİFİKA BAŞVURUSU İşlemlerinden -Online Başvuru Ekranından sizi E-Devlet  Sertifika Başvuru İşlemlerine yönlendirileceksiniz.

Sertifika Ücretleri

FAALİYET ALANLARI

SERTİFİKA ÜCRETLERİ

Satış

200 TL.

Kiralama

200 TL.

İthalat

200 TL.

Dağıtım

200 TL.

Sinema Salonu

200 TL.

Yayınevi

200 TL.

Dolum Tesisi

250 TL.

Matbaa

250 TL.


  -- 
Birden fazla faaliyet alanı ve/veya faaliyet konusu olan yerlere yeni Sertifika verilirken veya geçerlilik süresinin dolması ile faaliyet alanlarının değişmesinden dolayı, Sertifika yenilenirken verilecek Sertifika için bulunduğu faaliyet alanı içinde yer alan enyüksek ücret ödenecektir. Örneğin (Satış, Yayınevi, Matbaa 250,00.-TL.)

 

Sertifika almamanın yaptırımı nedir?

Denetimler sonucu, alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösterdiği bir tutanakla tespit edilenler; mahallî mülkî amir tarafından 10.000 TL-30.000 TL’ye kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır. İlgili tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı 50.000 TL-’dir.

Para cezasının ödenmiş olması sertifika alınmasına ilişkin yükümlülüğü kaldırmaz.

 Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında üst kısımda (işlem akışı aşağıdaki gibidir)

- Başvuru İşlemlerinden Sertifika Başvurularına tıklanacak, Online Başvuru Ekranına tıkladığımızda bizi E-Devlet üzerinden E-Belge Sistemine yönlendirileceksiniz.

- Giriş (T.C ve E-Devlet Şifresi girilecek)

- Sertifika İşlemlerine girilecek

- KİŞİLER VE ŞUBELER karşımıza gelecek

- Kişiler’in sağ tarafında (+) butonuyla Yeni Kişi Tanımlanacak

  (Kişi Tür: Kamu, Şirket, Dernek Vakıf Sendika, Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler)

  (Vergi Numarası yazılıp SORGULA denilecek)

- İşletmenin ismi, ünvanı, vergi numarası hazır bir tablo gelecek. Burada Telefon, İl, İlçe ve Adres bilgileri yazılacak KAYDET butonuna basılacak.

- Yeni Sertifika Başvurusu tıklanıp,

  Size uygun olan SATIŞ, YAYINEVİ, MATBAA, DAĞITIM seçilecek

  (Faaliyet Belgesi yada İşyeri Açma Ruhsatı-Sicil Gazetesi)

  (İmza Sirküsü)  pdf formatında taranıp eklenecek. Çalışanın Sayısı girilecek. KAYDET

 Başvuru işlemi tamamlanınca ekranınızda ödeme işlemi için, Tahsilat No verilecek. Tahsilat No ile Bankaya gidilerek yada İnternet Bankacılığını kullanarak;

            Ödemeler-> Vergiler ve Resmi Kurumlar-> Kamu E Tahsilat sistemi kısmından seçtiğiniz şubenin Vergi No veya T.C. Kimlik numarasına göre sorgulayıp ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.