ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından Tezhip, Minyatür ve Ebru Kursları Başlamıştır...

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri kapsamında Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarımızı tanıtmak ve yaşatmak, aslına uygun olarak öğretip, yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından “Tezhip”, “Minyatür” ve “Ebru” kursları açılmıştır.
        
Tezhip sanatı, Arapça “zeheb” (altınlamak) manasına gelir. Altın ve toprak boyalarla kâğıt üzerine yapılan bu zarif sanat, Türklerin İslamiyeti kabulü ile gelişim göstermiş, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i en güzel şekilde süslemek amacıyla ise Türk sanatkârlarının elinde muhteşem eserler verilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Doğada bulunan bitki ve geometrik şekillerin stilize edilerek yorumlanması ilkesine dayanan tezhip sanatı; günümüzde hat levhalarının etrafını süslemede, dini ve sivil mimari eserleri tezyinlemek (süslemek) amacıyla kullanılmaktadır. 
        
Minyatür sanatı; Fransızca “miniatüre” yani küçük anlamına gelmekte olup tasvir sanatıdır. Kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan, ilk örneklerine Uygur bezeklik duvarlarında rastlanılan bu sanat alanı, kitaplarda konu anlatımı, tarihi belge niteliği taşıması ve açıklayıcı özelliklerinden dolayı özellikle edebi ve ilmi kitaplarda yer bulmuştur. Doğada bulunan canlıların ışık, gölge ve perspektif kullanılmadan yapılan tasvirleri esasına dayanır. 
        
Ebru sanatı, Farsça “ab-ru” kelimesinden gelip suyun yüzü demektir. İlk örneklerine 9.yy da rastlanan bu sanat, kitre ile hazırlanan su üzerinde toprak boyalarla yapılan kâğıt süsleme sanatımızdır.
        
Geleneksel süsleme sanatlarımız, günümüzde seramik, kumaş, deri, ahşap gibi malzemeler üzerine uygulanarak oldukça zengin uygulama alanı bulmuştur.
        
Tezhipte 16, Minyatürde 15 ve Ebru sanatımızda 22 olmak üzere değişik meslek ve yaş gruplarından toplam 53 kursiyer 19 0cak 2013 tarihinden itibaren kurslara başlamış olup, kurs sonucunda kursiyerlerimize sertifikaları verilecektir.
        
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak “Bir Milletin Sanatı O Milletin Kimliği Niteliğindedir” düşüncesiyle yediden yetmişe geleneksel sanatlara gönül verenleri bir çatı altında buluşturmak hedeflenmiştir. Sanatseverlerin göstermiş oldukları yoğun ilgi bizleri oldukça mutlu etmiştir. En küçük 13 ve en büyük 64 yaş grubu arasında değişen, farklı meslek gruplarında hizmet vermiş ve hala vermekte olan sanat gönüllülerini tekrar kutlar, başarılarının devamlarını dileriz.

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .