ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"Kuşaklar Buluşuyor" Yarışması...

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünce, Gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak, gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artıtmaya yönelik faaliyetler yürütmek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri desteklemek amacıyla "Kuşaklar Buluşuyor" inceleme, araştırma ve belgeleme yarışması yapılacaktır.

        Gençlerimiz sanatsal, kültürel, geleneksel ve tarihi değerlerimiz ile yaşanmış fakat yazılmamış hayat öyküleri hakkında kültür mirasçılarımız, yaşlıları yaşadıkları köyde veya kentte ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretler esnasında yüz yüze görüşmelerinden elde edecekleri bilgileri, yaşlılarımızı içlerinde bulundukları çevre ile beraber gözlemleyerek veya köylerimizde yaşayan gençlerimizin kentleri ve kent yaşamlarını gözlemlemeleri sonucunda izlenimlerini paylaşarak özgün eserler meydana getirecek biçimde sunmalarını öngören bir yarışma.

 
Süre ve Zamanlama 
Yarışma Duyurusu: 5 Kasım 2012
Eserlerin Teslimi İçin Son Tarih: 1 Mart 2013
Eserlerin Değerlendirilmesi: 1-25 Mart 2013
Değerlendirme Sonuçlarının Bakanlık Yarışma Yürütme Kuruluna Teslimi: 29 Mart 2013

Yarışmanın Amacı:
-          Köylerde yaşayan gençlerin kentleri, kent yaşamlarını ve kent kültürünü nasıl değerlendirdiklerini anlamak,
-          Köylerde yaşayan gençlerimizin gözünden kent yaşamının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini açığa çıkarmak,
-          Kentlerde yaşayan gençlerin büyüklerini köylerde ziyaret etmelerini sağlamak,
-          Kentlerde yaşayan gençlerimizin tarihi, kültürel, geleneksel değerlerimizi tanımalarını, yaşatmalarını ve kayıt altına almalarını sağlamak,
-     Gençlerin, yaşlılarla bağlarını güçlendirmek,
-          Gençlerin elde ettikleri bilgileri özgün bir biçimde sunmaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi,
-          Gençler tarafından Türkçe'nin doğru ve etkin biçimde kullanılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Şartnamesi için tıklayınız...

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi için www.gsb.gov.tr ve www.kusaklarbulusuyor.gsb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.