ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızdan Uygulama Yardımları

    5226 sayı ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesine istinaden
hazırlanarak 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının
Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde mevcut durumu itibariyle aciliyet arz eden
taşınmazlara Bakanlığımız Mali Bütçesinden proje ve uygulama yardımı sağlanmaktadır.

    İlimiz ve İlçelerimizde bulunan tescilli yapı sahiplerinden, 2011 yılında 2012 yılı için Müdürlüğümüze 8 kişi
proje yardımından, 1 kişi ise proje uygulama yardımından faydalanmak üzere müracaatta bulunmuştur. 

    Proje yardımı için 2010 yılında müracaatta bulunan ev sahiplerinden 1 kişi projesini tamamlamış olup, 2011
yılında Bakanlığımızca sağlanan 25.927,00 TL proje hibe yardım parasının ödemesi yapılmıştır.

    Proje Uygulama yardımından faydalanmak için Müdürlüğümüze müracaatta bulunan İlimiz, Merkez İlçesinde
Sadettin ÇALIŞKAN ve Yalvaç İlçesinde bulunan Ahmet Rüştü MUMCU’ ya ise Bakanlığımızca
toplam 50.000,00 TL proje uygulama hibe yardım bedeli sağlanmış olup, 2011 yılında ödemesi yapılmıştır.

  • .
  • .
  • .
  • .