ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"Mehmet Akif Ersoy" Yılı

    2011 yılı, “Vatan Şairi” ya da “Millî Şair” ünvanıyla anılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan “İstiklâl Marşı”nın güftegârı olan Mehmet Akif ERSOY’un ölümünün 75.yılı, ulusal marşımız olan İstiklâl Marşı’nın kabulünün de 90.yılı olması nedeniyle “Mehmet Akif Ersoy Yılı” olarak kabul edilmiştir.
    
5649 sayılı İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanunun 2.maddesine istinaden, 07.03.2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehnet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmelik”in 1nci maddesi gereğince Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık, istek ve azmini dile getiren İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart gününün, geniş çapta ve sistemli bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil kuruluşların katılımının sağlanması suretiyle anılmasına ve Mehmet Akif Ersoy’un anlatılmasına yönelik faaliyetleri belirlemek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında 07.12.2010 tarihinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 75. ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 90.yılı olması nedeniyle milli şairimize vefa borcu olarak 2011 yılının “MEHMET AKİF ERSOY YILI” olarak ilân edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Alınan bu karar doğrultusunda 2011 yılı Mehmet Akif Ersoy’u çeşitli törenlerle anmak, anlatmak, radyo, televizyon ve çeşitli basın-yayın organlarında konuyla ilgili yayınlara yer verilmesini sağlamak, konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek; şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları ile sergiler organize etmek ve Mehmet Akif Ersoy’un fikir, sanat ve şahsiyeti ile ilgili yayınlar yapmakla geçirilmiştir.

    2011 yılı Mehmet Akif ERSOY’un vefatının 75. ve İstiklal Marşı’nın Kabulünün 90. Yılı olması münasebetiyle Valiliğimiz ile Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi işbirliğinde, “Mehmet AKİF’de Millet ve Milliyet Kavramı” konulu konferans düzenlenmiştir.

Konuşmacı  : Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK
                        (Ege Ünv. Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Böl. 
                        Yeni Türk Edb. Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi)
Tarih             : 25 Kasım 2011, Cuma
Saat               : 10:00
Yer                 : Öğretmenevi Konferans Salonu
Tel.                : 0.246.232 57 71 – 223 27 98

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .


M.Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri  için tıklayınız...