ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sütçüler "Yakup Üstün Halk Kütüphanesi" Açıldı...

    İlimiz, Sütçüler İlçesi, Sütçüler/Cami Mahallesi, İstiklal Mevkiinde bulunan mülkiyeti Yakup ÜSTÜN’e ait olan 30KIVB2 pafta, 105 ada, 21 parsel, 138,00 m2 yüzölçümlü taşınmazı, okuyuculara daha iyi bir hizmet verilebilmesi ve kolay ulaşımın sağlanabilmesi için, İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Bakanlığımıza bağış talebinde bulunulmuş ve Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsisi sağlanmıştır. Bakanlığımızın 2006/4 nolu genelgesinde yer alan “Kütüphaneler İçin Kampanyası” çerçevesinde değerlendirilen ve Valiliğimizce de uygun görülen sözkonusu binaya Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce “Yakup Üstün Halk Kütüphanesi” adı verilmiştir.   
    Bakanlığımıza tahsis işlemleri gerçekleşen; Eski Isparta Milletvekillerinden Yakup Üstün tarafından tefrişatı yapılarak binası ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlanan  Halk Kütüphanesinde 17.000 kitap ve 15 bilgisayardan oluşan İnternet salonu bulunmaktadır.     
    
Sütçüler İlçesi, Belediye Başkanlığınca 09 Temmuz 2011 tarihinde yapılmış olan Dut ve Pekmez Şenliğinde Sayın Valimiz Memduh OĞUZ ve protokol tarafından yeni kütüphanenin de açılışı yapılmış olup, Bakanlığımıza bağışta bulunan eski Milletvekili Yakup ÜSTÜN’e de plaket takdim edilmiştir.
    
Kamuoyuna duyurulur.


  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .