ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar 2011 Yılı Teklif Çağrısı

AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR
EUROPEAN DESTİNATİONS OF EXCELLENCE (EDEN)
2011 YILI ULUSAL ADAY BELİRLEME TEKLİF ÇAĞRISI
“İYİLEŞTİRİLMİŞ FİZİKSEL MEKANLAR”
TEKLİF ÇAĞRISI DUYURUSU


    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve teması “iyileştirilmiş fiziksel mekanlar” olarak belirlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (European Destinations of Excellence) projesinin 2011 yılı seçimlerine Türkiye’den aday gösterilecek ulusal destinasyonunu seçmek üzere ilgilileri başvuruda bulunmaya davet etmektedir.

TEKLİF ÇAĞRISININ HEDEFİ 
    Bakanlık bu teklif çağrısı ile 2011 yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (European Destinations of Excellence) projesi için ulusal adayını belirleyecektir.
    Teklif çağrısının özel amaçları; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında, sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm sezonunun bütün yıla yayılması politikası doğrultusunda,

 Turist akışı az olan destinasyonlar arasından sahip oldukları iyileştirilmiş mekan olanakları ve turizm faaliyetleri kapsamında ulusal düzeyde bir destinasyon seçmek,
 Alternatif turizm türlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük edecek destinasyonları belirlemek,
 Sürdürülebilir turizm gelişim modellerini göz önüne alan destinasyonlar başlatmak,
 Turist akışı az olan destinasyonların yeni turizm önerileri geliştirmelerine yardımcı olmak,
 Turist akışını bu destinasyonlara yönelterek bu destinasyonları ziyaret eden turist sayısını artırmak,
 Ülkemizin kimliğini, çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koymaktır.

Başvuru için gerekli dokümanlara http://eden.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Başvuruların teslimi için son tarih 28 Şubat 2011 saat 17:00’dir.

Başvuru Formu için tıklayınız...
Başvuru rehberi için tıklayınız...
Şartname için tıklayınız...