ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım" konulu Panel düzenlendi

    5226 sayı ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde mevcut durumu itibariyle aciliyet arz eden taşınmazlara Bakanlığımız Mali Bütçesinden proje ve uygulama yardımı sağlanmaktadır.

     14/09/2010 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Tescilli Yapılara Yardım Dairesi Başkanlığından Mimar Saliha ÇİFTÇİ ve Mimar Emel AZİZOĞLU KÜÇÜK katılımıyla “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım” konulu panel düzenlenmiştir.

    İlimiz ve İlçelerimizde bulunan tescilli yapı sahiplerinden, 2007-2008 ve 2009 yıllarında Müdürlüğümüze13 kişi 18 ev için proje yardımından faydalanmak üzere müracaatta bulunmuştur. 
    Proje yardımı için müracaatta bulunan ev sahiplerinden 7 kişiye toplam 59.060,00 TL proje yardım parası Bakanlığımızca sağlanmış, 13.104,00 TL’si 2009 yılında ödemesi yapılmış, 45.679,00 TL’si ise 2010 yılında ödenecektir.

    2010 yılı için Proje Uygulama yardımından faydalanmak için Müdürlüğümüze müracaatta bulunan İlimiz, Merkez İlçesinde bulunan İbrahim ERİŞ ve Hatice KAPILI’ ya ise Bakanlığımızca toplam 50.000,00 TL proje uygulama yardım bedeli sağlanmıştır.

   “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım" Bilgi Notları için tıklayınız.