ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-Müzeler Hibe ProgramıBu Hibe Programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
ortaklaşa finanse edilmektedir.


Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog - Müzeler Hibe Programı (ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE - EuropeAid/130081/D/ACT/TR)
Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.


    Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2008 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde müzecilik alanında uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir.

 

    Bu hibe programı Türkiye, Avrupa Birliği üye devletleri ve aday ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ve müzeler arasında müzecilik faaliyetleri aracılığı ile kültürlerarası diyalogu geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Program çerçevesinde hibe talebinde bulunabilecek projeler aşağıdaki faaliyetleri içerecek şekilde tasarlanabilecektir: 

    1. Profesyonellerin, öğrencilerin ve müze severlerin işbirliği yapmalarına ve bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan yaratıcı ve birleştirici bir platform kurmak için Türkiye’deki ve AB Üye Devletlerindeki müzelerde yenilikçi girişimlerin, fikirlerin ve üretimin desteklenmesi,

    
2.  Türkiye’deki ve AB Üye Devletlerindeki müzeler ve/veya ilgili STK’lar arasındaki ağ faaliyetlerini, sürdürülebilir ortaklıkları ve operatörlerin ve işlerinin hareketliliğini desteklemek,

    
3. Müze profesyonellerinin deneyim ve bilgilerini artırmak ve müze yönetimi, sergileme, kürasyon (koleksiyon seçimi, tasarımı, yönetimi ve organizasyonu) ve diğer uzmanlıklar gibi güncel ve yeni oluşan mesleki konu ve yeterlik alanlarındaki kavrayışlarını geliştirmek 

    4.  Ortak aktivite, proje ve çalışmalar aracılığı ile müzeler, müze çalışmaları, müzelerin kültür, tarih, sanat ve kültürlerarası diyalog alanındaki rolleri hakkında farkındalığı artırmak.

 

    Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://www.cfcu.gov.tr;
http://www.kulturturizm.gov.tr.

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 20 Ağustos 2010 saat 16:00’dır.
Başvuru Rehberi – Türkçe

Başvuru Rehberi – İngilizce  
Başvuru Formu

Ekler