ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kitap, Okuma Sevgisi ve Kütüphane Konulu Afiş Yarışması Şartnamesi

    Toplumun ilgisini kitap, ve okuma sevgisi üzerine yoğunlaştırmak suretiyle, vatandaşların kütüphane ile ilişkilerini arttırmak, okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirmek, halk kütüphanelerinde, kültür merkezlerinde ve okullarda tanıtıma yönelik uzun zamandır eksikliği hissedilen özgün afişlerin temin edilmesini sağlamak amacıyla; Bakanlığımız, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce “Kitap”, “Kütüphane” ve “Okume Sevgisi” konularını içeren bir afiş yarışması düzenlenmiştir.

KİTAP, OKUMA SEVGİSİ ve KÜTÜPHANE KONULU AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.AMAÇ ve KONU

Amaç: Kitap ve okuma bilincinin geliştirilmesi ile kitap okuma alışkanlığmın ve kütüphane ? kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

Konu: "Kitap", "okuma sevgisi" ve "kütüphane (halk kütüphanesi, çocuk kütüphanesi)" konuları ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabilir.

2.  KATILIM KOŞULLARI

Katılım ve Eser Sayısı: Yarışmaya Seçici Kurul'un birinci derece akrabaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti uyruklu herkes katılabilir. Yarışmaya gönderilecek eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş ya da herhangi bir çalışma kapsamında kullanılmamış olması gerekmektedir. Katılımcılar yarışmaya en fazla üç eserle katılabilirler. Birden fazla kişinin ortak eserle katılımı da kabul edilir.

Afişlerin Teknik Özellikleri:

  • Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında Macromedia Freehand, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Corel Draw programlarından biriyle hazırlanacaktır. CMYK modunda sadece 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
  • Afişler, 50x70 cm boyutunda dikey veya yatay olarak çalışılacaktır. (50x70 cm. afiş için net baskı alanı; 48x68 cm. olmalıdır.)
  • Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
  • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
  • Afişler en az 170 gr., kuşe kağıda basılacaktır.

3.ESERLERİN TESLİMİ

Rumuz : Her yarışmacı bir rumuz belirleyecektir. Eserlerin arkasına sağ üst köşeye, kapalı zarfın üzerine ve CD üzerine rumuz yazılacaktır.
Kapalı zarf : Eser sahibi, adını ve soyadını, adresini, telefon numarasını ve varsa elektronik posta adresini yazıp bir zarfa koyacaktır. (Zarflar Seçici Kurul'un değerlendirmesi sona erdikten sonra açılacaktır)
CD : Eser, tasarım yapılan programda çalışılmış şekliyle, ayrıca pdf ve jpeg (RGB 72 dpi) olarak bir CD ye kaydedilecektir.
Basılı eser : Eserin basılı hali rulo yapılmadan iki mukavva arasına konulacaktır.

Teslim:

  • Eserin basılı hali, CD'si ve kapalı zarf elden teslim edilecek ya da kargo yoluyla gönderilecektir.
  • Elden teslimlerde tutanak tutulacak, kargo yoluyla gönderilen eserler için ise kargo teslim makbuzları tutanak yerine geçecektir.
  • Kargodan doğacak hasarlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olmayacak ve bu eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Eserlerin Gönderileceği Adres: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kültürel Faaliyetler ve Halkla İlişkiler Şubesi, Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:4 B Blok Şube No: 117 06030 Ulus/ ANKARA

4.TAKVİM

Son Katılma Tarihi: Eserler en geç 19 Şubat 2010 tarihinde saat 17.00'de verilen adreste olacak şekilde gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: Yarışma sonuçları 2010 yılı Mart ayında Bakanlık web sayfasından ilan edilecektir.

Ödüllerin Dağıtımı ve Sergileme: Ödüllerin dağıtımı ve ödül almaya hak kazanan afişlerin sergilenmesi 2010 yılı Mart ayında kutlanacak olan 46. Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilecektir.

5.  SEÇİCİ KURUL

Adı  

 Birimi

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ali Fuat KARTALTürk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı
Prof. Dr. Namık Kemal SARIKAVAK Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç. Dr. Semra ÇEVİKGazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dr. Özlem ÖZKALBilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Murat DORKİPBaşkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
Osman TÜLÜGrafik Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi

Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yedek üye çağırılabilir.

6.  DEĞERLENDİRME

Eserlerin şartnameye uygunluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kontrol edildikten sonra Seçici Kurul'a sunulacaktır. Kurul ödüle değer görülen eserleri tespit edecektir. Seçici Kurul, gerektiğinde afişte değişiklik isteyebilir.

7.  ÖDÜLLER

 ÖdülAdet  Miktar
 Basan ödülü; 3 adet  2000 TL
 Mansiyon ödülü; 5 adet 500 TL
 Başarı Belgesi  Sergilenmeye değer görülen eserlere

8. ESERLERİN GERİ ALINMASI

Yarışmada ödül almaya değer görülmeyen eserler, eser sahibi tarafından talep edilmesi durumunda 12.04.2010 tarihinden itibaren, elden ya da ödemeli olarak kargoyla gönderilecektir. İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

9. TELİF HAKLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür v.b. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

10.  DİĞER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yanşmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararlan geçerlidir. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.