ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arazi Tahsis Başvuruları

ARAZİ İLANLARI

• 4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanunun 8. maddesine dayanılarak çıkartılan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilmesi düşünülen taşınmazlar için hazırlanan “Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi” içerisindeki bilgiler, Resmi Gazete, ulusal 3 büyük gazete ve Bakanlığımızın Web sayfasında, yayımlanarak kamuya duyurulmaktadır.

• Süresi içerisinde “Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi” ile istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza yapılan başvurular, Yönetmeliğin 11nci maddesinde ve Tahsis Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilir.

• Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimcilerin başvuruları Tahsis Şartnamesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre sonuçlandırılır. Tek başvurunun yapıldığı parseller ise Arazi Tahsis Komisyonunca değerlendirilir. Bu durumda da yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin ve projenin niteliğine göre girişimciden Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek miktarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı isteyebilir.