ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Fiyat Tarifesi

  Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkındaki 2008/2 No'lu Tebliğ 09.09.2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.   

Belgeli İşletmelerin Uygulayacaklari Fiyat Tarifelerinin H
azirlanmasi ve Onaylanmasina İlişkin Genel İ
lkeler
hakkinda tebliğ
   
için tıklayınız...

Fiyat Tarifeleri Formları için tıklayınız...