ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Alternatif Turizm Faaliyetleri

a) Yayla Turizmi: Yükseklikleri yer yer 3.000 m’yi bulan dağlarla çevrili bölge adeta Akdeniz Bölgesi’nin damı niteliğindedir ve yayla turizmi için gerekli olan bir potansiyele sahiptir. Eğirdir ve yöresi Toroslar’ın kuzeye bakan yamaçlarında birçok özelliği olan dağ, yayla ve vadilerle çevrilidir. Bu yamaçlar yer yer sık ve çeşitli ağaçların donattığı ormanlarla kaplıdırlar. Yazın serin havaları ve soğuk pınarları ile kışın ise tatlı meyilleri ve yöreye göre uzun sayılabilecek karlı görünümleri ile doğayı sevenler için oldukça ilgi çekici yerlerdir.

Eğirdir sınırları dahilinde Kurucaoluk, Camili, Belova ve Belkuyu Yaylaları önemli yaylalardır. Ancak bölgenin önde gelen diğer başlıca yaylaları da şunlardır: Söğüt, Sorgun, Beşkuyular, Melikler, Zengi ve Tota yaylaları.

b) Safari: İlde jeep safarisi dönüşümlü olarak yapılmaktadır.

Jeep Safari Parkurları
* Eğirdir - Kovada Gölü Milli Parkı - Çandır Kanyonu (60 km)
* Eğirdir - Yılanlı Köyü - Aksu Sorgun Yaylası (40 km)
* Eğirdir - Yılanlı Köyü - Aksu - Yakaavşar - Pınargözü Mağarası (85 km)
* Eğirdir - Akpınar Köyü - Eğirdir Sivrisi Prostanna Antik Kenti (8 km)
* Eğirdir - Yukarıgökdere Köyü - Kasnak Meşesi Milli Parkı (28 km)
* Eğirdir - Bedre Koyu - Barla - Kaya Mezarları (Hoyran Gölü alanı) (95 km)
* Antalya - Beşkonak - Kesme - Kasımlar - Aksu - Eğirdir (180 km)
* Eğirdir - Kovada I Hidroelektrik santrali - Aşağı Gökdere Orman Yolu
 - Su Çatı Altınbaş Su Fabrikası - Kovada Gölü üzerinden Eğirdir (80 km)
* Eğirdir - Isparta - Gelincik Köyü - Teke Sarayı - İnsuyu Mağarası
 - Sagalassos Antik Kenti - Isparta Parkuru (200 km)
* Isparta – Çukurköy - Kapıkayası Antik Kenti         (60 km)

c) Kamp-Karavan Turizmi: Bölgenin doğal değerleri, araba ve karavan ile seyahat eden turistler için önemli bir tercih sebebidir. Ancak, yörede çok basit şekilde düzenlenmiş kamping sahaları olmakla beraber bunların sayıları ve hizmet düzeyleri yeterli değildir. Az bir yatırımla geliştirilecek kampingler, yörenin tanınması ve turistlerin bölgeye daha sık gelmelerine yardımcı olacaktır. Özellikle Eğirdir ve Beyşehir Gölleri kıyılarında daha organize şekilde düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. Kamping sahaları ayrıca, civardaki yaylalarda, ormanlık sahalarda kamp ve karavan turizmine cevap verebilecek turistik mahalleler de vardır. Bu alanlarda nitelikli, standartlara uygun sağlam bir alt yapıya sahip kamp alanlarının kurulması ile kamp ve karavan turizmi hızla gelişecektir. Bu çalışmalarda öncelikle Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan orman içi dinlenme ve kamping sahaları ele alınmaktadır.

Eğirdir Bedre Koyu Özel İdare Tesisleri, Eğirdir Altınkum Plaj Kamping Tesisleri, Eğirdir Can Ada, Eğirdir Kovada Milli Parkı içerisinde kamp yapılabilir. Çandır Yazılı Kanyon girişinde ve Gölcük Gölü Turizm Merkezi ve Kızıldağ Milli Park alanları kamp ve karavan turizmine açıktır.

d) Av Turizmi: Bölgenin engebeli bir topoğrafya ve zengin bir bitki örtüsüne sahip olması yörede çeşitli yabani av hayvanlarının barınmasına imkân vermektedir. Fakat özellikle mahalli avcılarca usulsüz ve zamansız avlanmalar nedeniyle yörede doğal denge bozulmaktadır. Yöredeki av hayvanlarının sayısında azalma gözlenmektedir. Bu sebepten dolayı kara avcılığında, Eğirdir ve yakın çevresi bugün için geniş imkânlara sahip değildir. Ancak hâlâ civardaki orman, yayla ve ovalarda mevsimine göre tilki, keklik, tavşan, yaban domuzu, ördek, kaz, kurt, çakal gibi av hayvanları bulunmaktadır. Eğirdir Gölü’nün kuzeyinde kalan bölümü Hoyran Gölü adını taşır. Hoyran Gölü besin maddeleri bakımından daha zengin, sığ ve yer yer geniş sazlıklarla kaplıdır. Bu özellikler kuş varlığı açısından çok önemlidir. Kış aylarında ortalama otuz bin civarında su kuşunun bu bölümde barınıyor olması kara avcılığı açısından ayrı bir potansiyel oluşturmaktadır.

Bölgede av turizmi açısından her ne kadar kara avcılığı sınırlı imkânlara sahipse de Eğirdir, Kovada Gölleri’nde ve yaylalarda bulunan akarsu membalarında sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi mümkün görülmektedir. Sportif olta balıkçılığı, pek çok ülkede aktif bir turizm türüdür. Kara avcılığının yörede daha organize şekilde yapılabilmesi için, civardaki ormanlık alanlarda yeni avlanma sahalarının tespit edilmesi, bu alanlarda av için hayvan türlerinin yetiştirilmesi, avlanma zamanlarının tespit edilerek, içte ve dışta av organizasyonları tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir.

e) Göl Turizmi: Göller Bölgesinin merkezi konumunda olan Eğirdir ilçesi için göl turizminden bahsetmek doğal olmalıdır. Çünkü dünyanın pek çok ülkesinde doğal göl ve yapay göller pek çok turistlik aktivitenin oluşturulduğu yerler olarak değerlendirilmektedir.

Eğirdir uzun süreden beri turistlerin rağbet ettiği bir beldedir. Bölgedeki sınırlı sayıdaki otel ve pansiyonlar turizm mevsiminde dolmaktadır. Yörede ulaşım imkânlarının devamlı gelişmesi ve 1997 yılında Isparta Havalimanı’nın devreye girmiş olması yöredeki turizmin canlanmasına imkân sağlamaktadır.