ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Kapsamında


   MÜZEKART ÇEŞİTLERİ

MÜZEKART +

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine giriş hakkı sağlayan Müzekart+ ve çeşitleri (MuseumPass Kartlar hariç) ile, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı (Harem Bölümü Hariç), Dolmabahçe Sarayı (Selamlık bölümü hariç), Beylerbeyi Sarayı, Milli Saraylar Resim Müzesi, Saray Koleksiyonları Müzesi, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasırları, Aynalıkavak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı ve Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu 31.12.2020 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

İNDİRİMLİ MÜZEKART +

Emekli öğretmenlere, 6326 Sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu uyarınca Bakanlığımız tarafından ruhsatname verilen eylemsiz turist rehberlerine, 18 yaş üzeri öğrencilere,Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere ve KKTC vatandaşı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile İndirimli Müzekart+ düzenlenebilir.
İndirimli Müzekart +; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes ören yeri Yamaçevler, Göreme ören yeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca her bir Müze ve ören yerine ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.
- 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile anne, baba, eş ve çocuklarına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özelilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere On Türk Lirası bedelle 1(bir) yıl geçerli olacak Müzekart düzenlenebilir.
Engelli vatandaşlar (Refakatçileri hariç) tarafından talep edilmesi halinde de 1(bir) yıl süreli Müzekart ücretsiz olarak düzenlenir.
- Giriş kartlarına ilişkin toplu alımlarda indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak giriş kartı alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

GEÇİCİ MÜZEKART +

Müzekart+ ile aynı olanakları sunan bu kart Müzekart+ basım istasyonu olmayan illerdeki müze ve örenyerlerinden temin edilebilecek olup, alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Bu kart Müzekart+ Basım İstasyonu bulunan yerlerde Müzekart+’ya dönüştürülür.
Geçici Müzekart+, Müzekart+’nın, Geçici İndirimli Müzekart+ ise İndirimli Müzekart+’nın tüm özelliklerini taşır.

MÜZEKART + DİPLOMATİK

Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ve temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile eş ve çocuklarına verilen bu kart, Müzekart+ ile aynı olanaklara sahip olup DÖSİMM Gişe ve Giriş Verilerini İzleme Birimi tarafından düzenlenir.

MUSEUMPASS KARTLAR

Bu kartlar Bakanlığımıza bağlı belirli müze ve örenyerlerine sınırlı süre ve sayıda giriş olanağı sağlamasının yanı sıra kapsamındaki il veya bölgedeki bazı kültür ve sanat kurumlarında ve etkinliklerde indirim ve/veya olanaklar sağlar.

REHBER KART

Bu kartlar, 6326 Sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu uyarınca Bakanlığımız tarafından ruhsatname verilen eylemli turist rehberlerine Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine giriş olanağı sağlamakta ve aynı zamanda Müzekart+ özelliği taşımaktadır. Aynı kartla aynı müze/ören yeri turnikelerinden yapılan geçişler 3 dakika ara ile gerçekleştirilebilir.

YEREL KART

Bu kartlar Bakanlığımıza bağlı ören yeri sınırları içinde özel mülkiyete tabi taşınmazları bulunan kişilerin, taşınmazlarına ulaşımı ve/veya tarım vb. çalışmaları için bu alanlarda arazisi bulunan kişiler için ücretsiz geçiş olanağı sağlar.
Yerel Kart’ın temini için söz konusu yerin bulunduğu Muhtarlığa başvuru yapılacak olup,muhtarlık onaylı listenin Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne gönderilmesi halinde hak sahiplerine bedelsiz 1 yıl geçerli Yerel Kart düzenlenecektir.

KURUMSAL KART

Kurumsal Kart, kamu kurum ve kuruluşları ile ülkemizdeki yerleşik yabancı misyonlar (Diplomatik temsilcilikler, Konsüler temsilcilikler ve Uluslararası Kuruluş temsilcilikleri [Fahri temsilcilikler hariç], üniversiteler, belediyeler, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, meslek oda ve borsaları, yasa ile kurulmuş meslek birlikleri tarafından müze ve ören yeri ziyareti için kullanılır.
- Kurumsal Kartlar çeşitli fiyat seçenekleri ile satışa sunulur. Kurumlar, farklı ziyaretçi grupları için birden fazla kart satın alabilir.
- Kurumsal Kart başvuruları, doldurulan talep formu ve ödemeye ilişkin dekont ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılır.
- Bu kart, Bakanlığımıza bağlı olan ve elektronik turnike sistemi ile el terminali bulunan müze ve örenyerlerinde bilet ücreti üzerinden
% 20 indirimli giriş olanağı sağlar.
- Kurumsal Karttaki bakiyenin giriş ücretinden az olması ve bilet bedelini karşılamaması halinde, söz konusu bakiye ile turnikeden tek geçiş yapılır.
- Kurumsal Kartın kalan kredi miktarı kullanım sırasında turnike içi ekranlardan, tüm kullanımlara ilişkin ayrıntıları ise müze ve ören yeri ziyaretinden 48 saat sonra ilgili kurum tarafından internet üzerinden izlenebilir.

MÜZEKART AKADEMİ

Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personel tarafından edinilebilen Müzekart Akademi; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes ören yeri Yamaçevler, Göreme ören yeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.

ACENTA KART

Bakanlığımıza Bağlı Müze ve Örenyerleri girişlerinde indirim sağlayan ve A Grubu Seyahat Acente Firmaları ve/veya yetkilendirdikleri kişilerce kullanılabilecek bir karttır.
Bu kartın kullanımı için“https://muze.gov.tr”internet sitesinde bulunan ACENTA PORTAL linki üzerinde gerekli belgeler ibraz edilerek hesap oluşturulmalıdır. ( Detaylı açıklama ve kullanım koşulları ilgili Portalda yer almaktadır.)
Acentelerin grup girişi esnasında Acente Kartı/Kartları kullanımı zorunludur. Bireysel kullanım amacıyla 3. Şahıslara satış yapıldığının tespiti halinde1618 sayılı Kanun’un amir hükümlerine göre Bakanlığın 26.06.2019 tarih ve 256 sayılı Kararı gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından ilgili hükümler uygulanır.

MÜZEKART İLK KARTIM

18 yaş ve altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından On Türk Lirası bedelle edinilebilen Müzekart İlk Kartım; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes ören yeri Yamaçevler, Göreme ören yeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlamaktadır.