ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müze ve Örenyerlerine Ücretsiz Ziyaret Koşulları


   
 • "18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,"                                                    
 • 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,                                                          
 • Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,            
 • Engelliler ( TC vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile) Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,                                                      
 • ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,                                                  
 • Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,                                                       
 • Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri                                                            
 • "Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,"         
 • 8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,                                                      
 • Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).                                                  
 • " Müze ve ören yerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;
  • Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam),
  • Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı, ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler."                                         
 • Resmi görev kapsamında müze veya ören yerine giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli,                 
 • Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli olup, kurum kimliğinin arka kısmında 640 Sayılı KHK'nın 39. maddesi uyarınca "Silah Taşımaya Yetkilidir" ibaresi yer alan Gümrük Muhafaza Personeli;                                                              
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler geçerli kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla;                                              
 • Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları,          
 • Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler geçerli bir öğrenci kimlik kartı ibraz etmeleri kaydıyla,                                   
 • Yüksek Yargı Organlarının Başkanları ve Başsavcıları ile beraberindeki heyetler Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz giriş yapabilirler.