ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İçi Eğitim Programı


Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’müzce her yıl düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programına, Vali Yardımcısı Dr. Hakan KÜBALI, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş Cihat TUNCER, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yiğit Can ARTUKOĞLU, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ayşe TERZİ,  İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER ve  personelin katılımı ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmalarını sağlamak, hizmete ilgisini en üst düzeye çıkarmak, görev ve yetki sorumlulukları konusunda yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Bağlı birimleri ile Bakanlığımıza bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitim programı Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşen 5 günlük Hizmet İçi Eğitim Programında;

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kurumsal Kimlik, Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları, İş Ahlakı ve Etik, Mobbing, İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, KOHA Otomasyon Sistemi ve Kütüphanecilik, Müzecilik Eğitimi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Taşınır Mal Yönetmeliği, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “6245 Sayılı Harcırah Kanunu”, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu”, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri konularında eğitim verilecektir.

  • IMG_5030.JPG
  • IMG_5036.JPG
  • IMG_5039.JPG
  • IMG_5050.JPG
  • IMG_5055.JPG
  • IMG_5060.JPG
  • IMG_5066.JPG
  • IMG_5072.JPG
  • IMG_5077.JPG
  • IMG_5083.JPG