ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Toplantısı Yapıldı…


Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri çalışmaları kapsamında, İlimizdeki Somut Olmayan Kültürel Miras öğeleri ve Yaşayan İnsan Hazinesi Adaylarının tespiti amacıyla, Valilik Makamının 08.04.2016 tarihli ve 1564 sayılı Olur’larıyla SOKÜM İl Tespit Kurulu oluşturulmuştur.

Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yılda iki kez yapılan SOKÜM olağan toplantısı İl Tespit Kurulu üyelerinin katılımıyla2019 yılı Somut Olmayan Kültürel Miras toplantısı 18 Eylül 2019 saat 14.00 de yapılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve illerde oluşturulan İl Tespit Kurulu tarafından İlimizin somut olmayan kültürel miras unsurlarının derlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Halk Eğitimi Merkezi ve Sivil Toplum Kuruluşu Elele Derneği temsilcilerinden oluşan Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Kurulunda

“Geleneksel Şarkikaraağaç Helva Bayramı ve Gaziler Helvası” ile  “Köpük Helva” unsurları görüşüldü. Ayrıca 2019 yılında “Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Taşıyıcısı” unvanını alan ve sanatçı tanıtım kartına sahip sanatkârlar kurula tanıtılmıştır.

Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır.

Müdürlüğümüzce 2008-2019 yılları arasında ulusal envantere kaydedilmek üzere toplam 54 adet somut olmayan kültürel miras unsuru bildirilmiştir.

İl ve Ulusal Envantere kaydedilmiş unsurlar;

Âşıklık Geleneği, Nevruz Törenleri, Hıdırellez, Aşure Günü, Boğaz Havaları, Halıcılık, Keçecilik, Kilimcilik, Uluborlu Oyaları, Yağmur Duası Geleneği, Bakırcılık, Deve Oyunu, Diş Hediği, Uluborlu Güreşleri,  Kına Gecesi, Arap Oyunu, Mani Söylemek, Semah.

İl Envanterine kayıtlı unsurlar;

Eğirdir İşlemeciliği, Minyatür At Arabacılığı, Çarpana Dokumalar, Kütük Atma, Okşamalar, Keloğlan’ın Evlenme Oyunu, Semercilik,                   

Teklif edilen unsurlar;

Efsane anlatmak, Kırklama, Mendil alma, Söz kesme, Deri İşlemeciliği, Kurt Ağzı Bağlama, Düğün Yemekleri Geleneği,Senirkent Yöresel Kadın Giysileri, Gelin Ertesi, Aydeş Pişirme, Köstek Kesme, Asker Uğurlama, Düğün (evlenme) Gelenekleri, Isparta Mahalli Ağzı (dil, lehçe, şive), Masal anlatmak, Tuz Çatlatma, Değirmenci Oyunu, Kıl çorap Örücülüğü, Pazar Duası, Yufka ekmeği, Et Kurutma, Iscak Dağıtma, Hacca Uğurlama ve Karşılama, Isparta Gülü ve Gül Kültürü, Pınar Pazarı, Kanaviçe İşlemeler, Kozluca Testileri, Minyatür Halıcılık, Isparta Gül Suyu, Isparta Ekşi Maya Ekmeği, Doğal Boyama.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge uyarınca katıldıkları değerlendirme kurulunda başarılı bulunarak “Sanatçı Tanıtım Kartı” almaya hak kazanan

- Havva ÇETİN (Ahşap Oyma) ,

- Hüseyin Serdar BİLGİNER (Deri İşleme),

- Cihat BENZER (Deri İşleme), e sahip oldukları bilgi ve beceriyle kültürel mirasımızın bu güne taşınmasına yaptıkları ve bundan sonra da bu mirasın geniş kitlelere tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yapacakları katkılara teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.