ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Soru ve Cevaplar


        27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Taşınmaz  Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli  taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım  sağlanmaktadır.
      2020 yılında proje ve uygulama yardımından yararlanacak taşınmaz sahiplerinin bilgilendirilmesi için nasıl, nereye, hangi belgelerle, hangi tarihe kadar başvuru yapılabileceğine ilişkin ...

      TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SORU_VE_CEVAPLAR.docx