ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dr.. Öğr.Üyesi Nazan Düz Kişisel Resim Sergisi

“Kohezyoni-1” Kişisel Resim Sergisi / Solo Painting Exhibition


Isparta’da doğdu. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü kazandı. Bir yıl eğitim aldıktan sonra 1994’de Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nü kazanarak 1998’de birincilikle mezun oldu. Aynı yıl SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. 1999’da SDÜ GSF Grafik Bölümü’ne Arş. Gör. olarak atandı. 2003-2004’de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterlik dersleri aldı. 2011’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. Şu anda Uşak Üniversitesi GSF Resim Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SANAT ANLAYIŞI

Oluşumlar, buluşumlar, tutunuşlar, ayrılışlar, kopamayışlar… Tıpkı suyun yüzey üzerindeki ritmik çekim hareketleri gibi… Görmenin ötesindeki anlamlandırma boyutunda su damlacıklarının metomorfik suretleri resim düzleminde fizik bilimindeki kohezyon kuvvetinin çekim etkileriyle betimlenebilir. Kohezyon kuvveti aynı cins sıvı maddelerin molekülleri arasındaki çekim kuvvetine verilen addır. Ya da su moleküllerinin birbirine tutunmasını sağlayan elektriksel kuvvettir. Moleküllerin birbirini çekmesi, bir maddenin kendi kendine yapışması birbirini tutmasıdır, bu nedenle kohezyon için “birbirini tutma” da denir. Su damlacıklarının resim alanında kohezyonik olarak birbirine yakınlaşmaları, tutunmaları, birleşerek büyümeleri, küçük damlacıklara meydan okuyarak onları kendilerine dahil etmeleri kimi zaman zayıf çekim kuvvetinden kaynaklanan yok olma durumları; insanın yaşamak isteyip te yaşayamadığı ya da istemediği halde yaşadığı olaylarla özdeşleştirilebilir. Damlacıkların seslerinin kısıldığı veya çığlıklarının koptuğu soyutlanmış izdüşümleri arasındaki çekim kuvvetleri bizi resim yüzeyinde pek çok olaya tanıklık ettirir. Çünkü yaşamdaki güzel anlar, anılar, acı travmalar etkilerini yıllarca sürdürebilir. Kiminin etkisi, yaşanmışlığın geride kalmasıyla unutulabilir ya da neredeyse hatırlanamayacak bir boyuta gelebilir. Kiminin ki ise katlanarak büyür. Ne var ki yaşananların alt bilinçte bıraktığı izler üst bilince her zaman hükmeder. Kim bilir? Belki de tutunduklarımız, tuta-ma-dıklarımız, unuttuklarımız unuta-ma-dıklarımız, bıraktıklarımız bıraka-ma-dıklarımız, kimi zaman üstünü örtmeye çalıştıklarımız bu kohezyonik halleriyle insanın evrendeki varoluş nedenini açıklar. Resim olmayı beklemiş su damlacıklarının soyut imgelere dönüştüğü anlam dizgeleriyle örülü yapıtlarım; görmenin yarattığı hazzı, anlamlandırmanın yarattığı kaygıyı, anı kavratmayı bekleyen çabasıyla 20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 16:00’da Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

  • kohezyoni-1 afiskucuk...jpg
  • kohezyoni-1 davetiyekucuk...jpg