ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur İnsuyu Mağarası...

Burdur İlinde yer alan ve ülkemizin turizme açılan ilk mağaralarından biri olan İnsuyu Mağarası ve Sosyal Tesisleri yeniden düzenlenmiş haliyle nisan ayı itibariyle turizmin hizmetine açılmıştır.  

Burdur-Antalya karayolunun 13. kilometresinde Mandıra köyündedir. Toplam 597 m uzunluğunda yatay bir mağaradır. Türkiye'de turizme açılan ilk mağaradır. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin teşekkül tarzları dikkate alınarak mağaranın binlerce yıl evvel teşekkül ettiği tahmin edilmektedir. Mağara içinde girintili-çıkıntılı muhtelif istikametlere açılan dehlizlerde yer alan irili ufaklı 9 göl mevcuttur. Mağara içinde serin ve temiz bir hava cereyanı vardır. Bir kısım mağara sularının şeker ve mide hastalıklarına şifalı olduğuna inanılmaktadır. İnsuyu Mağarası, Kültür Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 9.7.1976 gün ve A 113 sayılı kararı ile I. derece Doğal Sit olarak tescil edilmiştir. Mağarada yapılan araştırmalar neticesinde mağara galerilerinin daha ilerilere doğru ilerlemekte olduğu da saptanmıştır.