ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Verildi...

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma hayatına yönelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu kanun, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin bütün çalışanları kapsamaktadır. Kanun çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca 10.12.2015 tarih ve 5 sayılı toplantısında alınan kararların uygulama safhasına konulması kararlaştırılmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimiz personeline İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda eğitim verilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği” çerçevesinde risk değerlendirilmesi, acil durum eylem planları, tahliye planları, ortam analiz ölçümleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda eğitim verilmiştir.

  • IMG_4879
  • IMG_4885
  • IMG_4886
  • IMG_4890
  • IMG_4894