ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge” si çerçevesinde; kültürel miras unsurlarının bilimsel olarak araştırılması, desteklenmesi, belgelenmesi, arşivlenmesi ve yayınlanması çalışmaları ile bu unsurların korunması ve desteklenmesi faaliyetlerinin yanında, somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının desteklenmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması çalışmaları devam etmektedir.

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören; sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ile el sanatları geleneği alanlarında, yöremizde bulunan; aşık-ozan, halk şairi/kalem şairi ve zâkir, mahalli sanatçı ve geleneksel çalgı yapımcısı, geleneksel el sanatı ve Türk süsleme sanatları sanatkârı ile geleneksel tiyatro sanatçılarının; icrasında geleneksel bilgiye sahip olması, bilgisini geleneksel aktarım yoluyla öğrenmiş olması, gelenek aktarıcısı niteliğini taşıyor olması kriterleri dikkate alınarak, yöresinde tanınan, kabul gören; ancak “sanatçı tanıtma kartı” sahibi olmayan veya buna gereksinim duymayan ve ya sanatçı tanıtım kartından haberdar olmayan kişilerin konuyla ilgili bilgilendirilmesinin yanı sıra somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ile sanatçı tanıtım kartına sahip olan; ancak yöresinde en çok tanınan ve kabul gören somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları tespit edilecektir.

Bu bağlamda sanatçı tanıtma kartı almaya aday ya da sanatçı tanıtım kartı olup da yöresinde en çok tanınan somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının 12 Mayıs 2016 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.