ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gülser HÜNÜK Kalem Şairi Olarak Bakanlık Sanatçı Kartını Almaya Hak Kazandı...

Isparta’da, Yaşayan İnsan Hazinesi olarak gösterilebilecek ilimiz halk sanatçılarından Halk Ozanı Hüseyin KARATÜRK, Halk Ozanı Hilmi ÖZDEMİR, Mahalli Bağlama-Ses Sanatçısı İbrahim YILDIRIM, Halk Şairi Dursun YEŞİL, Keçecilik Ustası Gencer KONDAL, Dericilik Ustası İbrahim ATALAR ‘dan sonra Kalem Şairi olarak Gülser HÜNÜK  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vermiş olduğu sanatçı tanıtım kartını almaya hak kazanmıştır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge Çerçevesinde; 19 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Somut olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları “Halk Ozanı-Âşık-Kalem Şairi-Zâkir Değerlendirme Kurulunun kararı gereği 24 sanatçıdan İlimizden Emekli Öğretmen Gülser HÜNÜK’e Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlarının yapılmasına ve kendilerine Sanatçı Tanıtım Kartı verilmesine karar verilmiştir.  

Isparta’nın Uluborlu İlçesinde doğan Gülser HÜNÜK, Türkçe ve Türk Dili Ebebiyatı branşlarında öğretmenlik ve idarecilik yapmış ve emekli olmuştur. Isparta Göller Bölgesi Yazarlar ve Şairler Derneği, Isparta Musiki Derneği ve İLESAM üyesi olan şairimizin çeşitli dergilerde yayımlanmış şiirleri ile “YAŞAMAK SEVMEKTİR” ve “İÇİMDEKİ MEVSİM” isimli şiir kitapları bulunmaktadır.

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), UNESCO tarafından toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları, uygulamalar, temsiller anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar biçiminde tanımlanmaktadır. Somut olmayan kültürel mirası korumak; Somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek; Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak; uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak amaçları arasında yer almaktadır.

Aşıklık geleneğinde şiirlerini kalem ve kağıt kullanarak yazan aşıklara "kalem şairi" denmektedir. Kalem şairleri eğitim görmüş, okuma yazma bilen şairlerdir. Aşık edebiyatının geleneğinde áşık kahvelerinin, kahvelerde düzenlenen atışmaların, muamma, asma, çözme gibi hünerlerin önemli yeri vardır. Bu etkinliklerden dolayı áşıklara meydan şairleri adı verilir. Bazıları medreselerde okumuş olan, kültür merkezi kentlerde yaşayan áşıklara ise kalem şairi denir.