ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika Ücret Değişikliği...

          5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44. maddesi uyarınca 18.04.2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolumu, Çoğaltım  ve Satışını yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 'in 11. maddesinin ikinvi fıkrası; "Sertifika ücretleri sertifikaya konu faaliyet alanlarına göre (1000) ila (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar arasında Bakanlıkça belirlenir." hükmüne amirdir.
          Bu kapsamda Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek sertifika işlemlerinde  01/01/2016 tarihinden itibaren yeni sertifika ücreti (satış) bedeli 90,00 TL dir.