ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

7. Uluslararası Sağlık Turizm Kongresi

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği olarak 2005 yılından beri Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini geliştirmek için bakanlıklarla, kalkınma ajanslarıyla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yayın, proje, basılı-görsel materyal üretimi; ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer, kongre, konferans, sağlık hukuku, mesleki İngilizce eğitim programları düzenlenmektedir.

Sağlık Turizminde ülke politikalarının oluşturulmasına ilham veren dernek çalışmalarımız aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna ve özel sektöre ışık tutmuş, öncülük etmiştir. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile beraber sağlık turizminin hükümet politikası haline gelmesi de ülke olarak bu konuya bakış açımızı değiştirmiş ve ufkumuzu genişletmiştir. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği misyonlarının ve hükümet politikalarımızın ortak bir paydada buluşması ise STK lar ve devlet arasındaki ortak çalışmalara da örnek teşkil etmektedir.

Bu vesile ile T.C. Başbakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da destekleri ile İstanbul Silence Hotel&Convention Center‘da 18-21 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Uluslararası Sağlık Turizm Kongresi’nin bilgileri ve katılım koşullarına www.turkeyhealth.netweb adresinden ulaşılabilmektedir.