ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz Gönen İlçesi Yepyeni bir Kütüphaneye Kavuşuyor…

İlimiz, Gönen ilçesinde bulunan, mülkiyeti İlköğretim Öğrencilerinin Eğitim Hizmetlerini Destekleme Derneğine ait olan Gönen İlçe Halk Kütüphanesinin hizmet verdiği binanın arsasında yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılacak olması ve tahsis edilmesi nedeniyle kütüphane hizmetlerinin verilebileceği yeni bir binaya ihtiyaç duyulmuştur.

Yeni bir hizmet binası arayışı sonucunda Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli, hazine mülkiyetinde olan 168 pafta, 8784 parselde kayıtlı olan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/04/2000 tarihli ve 4584 sayılı kararı ile tescil edilen Gönen Köy Enstitüsü Resim-İş Atölyesinin ilçe halk kütüphanesi olarak kullanılması Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün makam olurlarıyla uygun görülmüştür.

Tarihi binanın korunup yaşatılarak gelecek nesillere aktarılabilmesi, kütüphane hizmet ve faaliyetlerine uygun daha iyi hizmet verebilmesi, binanın iklim şartlarına dayanıklı hale getirilebilmesi amacıyla Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından projeleri hazırlanmıştır. 500 m2 lik alan üzerinde bulunan  Resim-iş Atölyesinin ilçe halk kütüphanesi olarak kullanılabilmesi için yapılan proje kapsamında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden 176.200,00 TL. ödenek temin edilmiş olup; Gönen Kaymakamlığınca ihalesi yapılmıştır. İlçemiz en kısa zamanda daha modern, temiz bir kütüphaneye kavuşacaktır.