ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

“Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphane’si “Bill&Melinda Gates Vakfı, Küresel Kütüphaneleri Girişim Ödülü” nü aldı…”

Bilgiye erişimde günümüzün en etkili aracı olan internetten, bazı kesimlerin yararlanamaması toplumsal bir adaletsizliğe yol açmakta, sorunun çözümü için de halk kütüphaneleri uygun bir çözüm olarak önerilmektedir.  Bilindiği gibi, henüz kısa bir geçmişi olmasına rağmen, internet toplumsal ve ekonomik hayatı derinden etkilemektedir.  XX. Yüzyılda okuma yazma bilmemek kişiler için nasıl bir engelse, XXI. Yüzyılda bilgi teknolojilerinden ve onun en önemli ürünü olan Internet’ten yararlanmamak aynı sonucu doğuracaktır.  Internet kullanımı hızla yaygınlaşmakla birlikte, dünya üzerinde oldukça fazla sayıda insan bu olanaktan yararlanamamaktadır.  Özellikle toplumun dezavantajlı (düşük gelirli, yaşlı, sakat, eğitim düzeyi düşük, ev hanımları gibi) kesimleri bu teknolojiden yeterince yararlanamamaktadır.  Bu sorunun üstesinden gelmek için gerek devletler, gerekse sivil toplum örgütleri çözüm üretmeye çalışmaktadır.  Internetten yararlanamayan dezavantajlı kesimler için halk kütüphanelerinin en uygun seçenek olabileceği görüşü ağırlık kazanmaktadır.

 Bakanlığımız,  Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülmekte olan  “Kütüphan-e Türkiye Projesi”nin pilot uygulamasında kütüphanemiz Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi de yer almaktadır.

“Kütüphan-e Türkiye” Projesi kapsamında, Türkiye’de seçilen pilot 26 İl halk Kütüphanesi arasında yer alan Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphane’si de projenin uygulanması konusunda faaliyete geçerek ilk etapta bilgisayar bilmeyen Kadın Girişimcilerle iletişime geçerek eğitim çalışmalarına 02.06.2014 tarihinde başlamış olup bugüne kadar üç farklı gruba eğitim verilmiştir. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen Kadın Girişimcilerle iletişime geçilerek eğitim çalışmalarına başlanmış ve ilk grup oluşturulmuştur. Daha sonra Isparta Valisi Sn. Vahdettin ÖZKAN ‘ın eşi Dr. Ruhan ÖZKAN ‘ın da yürüttüğü Mahalle Anneleri Projesi ile birleştirilen “Kütüphan-e Türkiye”  projesi, mahalle anneleriyle eğitime devam etmiştir. Daha sonraki eğitimler ise yine Mahalle Anneleri ve halkın katılımıyla sürmüştür. Eğitimler haftada 5 günde 2’şer saat olmak üzere toplam 10 saat süreyle verilmiştir.

Bu kapsamda “Pilot Proje Değerlendirme Toplantısı", Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi TURŞUCU, Kütüphan-e Türkiye Proje Ekibi ve Proje dahilinde olan kütüphane Temsilcilerinin Katılımlarıyla Antalya da 15-18 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleşti. Proje çalışmalarındaki başarılarından dolayı Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi “Bill&Melinda Gates Vakfı, Küresel KütüphaneleriGirişim Ödülü” nü almıştır.

 

  • ödül1 (3.jpg
  • ödül1 (1.jpg
  • ödül1 (6.jpg
  • ödül1 (2.jpg
  • ödül1 ( 10.jpg
  • ödül1 (7.jpg
  • ödül1 (4.jpg
  • ödül1 (5.jpg
  • ödül1 (9.jpg
  • ödül1 (8.jpg