ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Proje Çağrısı

Ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanlarda, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülkemiz turizmine kazandırılabilmesi amaçlı çalışmalar 02/03/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi-2023 kapsamında yürütülmektedir.

 

Bu çalışmaların temel hedefleri;

* Turizm ürününü çeşitlendirmek,

* Turizmi ülke geneli ve 12 aya yaymak,

* Turizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak,

* Dünya sıralamasında turist sayısı ve elde edilen gelirde ilk 5 ülke arasına girmek,

* Turizmde uluslararası marka haline gelmek olarak belirlenmiştir.

 

Bu hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmalardan bir tanesi de BM Kalkınma Programı (UNDP), Bakanlığımız ve Anadolu Efes Grubu işbirliği ile yürütülen Gelecek Turizmde adıyla Sürdürülebilir Turizm Destek Programlarıdır. 2012 yılında başlatılan Gelecek Turizmde projesi kapsamında; ülke genelinde hem fikir hem de uygulama aşamasındaki turizm projelerini desteklemek ve ulusal boyutta turizmin kalkınma boyutuna dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

 

Bu kapsamda proje başvuru sürecine ilişkin bilgiye ve 2016 yılında desteklenecek 3. dönem projelerine ilişkin başvuru formlarına http://www.gelecekturizmde.com adresinden ulaşılabilecektir.