ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sayesinde Yaşadıklarımızdan: “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı” Konulu Konferans

"İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliklerinde; Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği “Bağımsızlık Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” Temalı 12 Mart 2015 haftası kutlamaları çerçevesinde;

- Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde 09-16 Mart 2015 tarihleri arası İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü ile ilgili kitap sergisi,

 • IMG_1176
 • IMG_1178
 • IMG_1181

- SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet UÇ tarafından 12 Mart 2015 saat:14.00 ‘de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda Sayesinde Yaşadıklarımızdan: “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı” konulu konferans düzenlenmiştir.

 • IMG_1194
 • IMG_1198
 • IMG_1201
 • IMG_1203
 • IMG_1205
 • IMG_1208
 • IMG_1211
 • IMG_1213

 

Mehmet Akif Ersoy Kimdir? (1873 - 1936)

İstiklâl Marşı şairi. Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul´da doğdu. Annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tahir Efendi’dir. İlk tahsiline Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladı. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebi’ne devam etti. Babasının vefatı ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Tahsil hayatı boyunca yabancı dil derslerine ilgi duydu. Fransızca ve Farsça öğrendi. Babasından Arapça dersleri aldı.

Ziraat nezaretinde baytar olarak vazife aldı. Üç dört sene Rumeli, Anadolu ve Arabistan´da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedavisi için bir hayli dolaştı. Bu müddet zarfında halkla temasta bulundu. Akif´in memuriyet hayatı 1893 yılında başlar ve 1913 tarihine kadar devam eder.

Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebinde ve Dârulfünûn´da edebiyat dersleri vermiştir. 1893 senesinde Tophane-i Amire veznedarı M. Emin Beyin kızı İsmet Hanımla evlendi.

Akif okulda öğrendikleriyle yetinmeyerek, dışarıda kendi kendini yetiştirerek tahsilini tamamlamaya, bilgisini genişletmeye çalıştı. Memuriyet hayatına başladıktan sonra öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat sahasındaki çalışmalarına devam etti. Fakat onun neşriyat âlemine girişi daha fazla 1908´de İkinci Meşrutiyetin ilanıyla başlar. Bu tarihten itibaren şiirlerini Sırât-ı Müstakîm´de yayınlanır.

1920-1923 tarihleri arasında Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisi’ne seçildi. Akif’in orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı´nı yazdı. 1 Mart 1921 de TBMM’de okundu ve 12 Mart 1921 yılında Milli Marşı olarak kabul etti.

1926 yılından itibaren Mısır Üniversitesi’nde Türkçe dersleri verdi. Bu sırada hastalandı. Önceleri hastalığının ehemmiyetini anlayamadı ve hava değişimiyle geçeceğini zannetti. Lübnan´a gitti. Ağustos 1936´da Antakya´ya geldi. Mısır´a hasta olarak döndü.

Hastalık onu harap etmiş, bir deri bir kemik bırakmıştı. İstanbul´a geldi. Hastanede yattı, tedavi gördü. Fakat hastalığın önüne geçilemedi. 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığı’ndadır.

Mehmet Akif milletini ve dinini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sahip, şair tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebî bakımdan kıymetli şiirlerin yazarı meşhur bir Türk şairidir. İstiklâl Marşı şairi olması bakımından da "Millî Şair" ismini almıştır.

Şairin en büyük eseri Safahat genel adı altında toplanan şiirleri şu 7 kitaptan oluşmuştur:

1.Kitap: Safahat (1911)

2.Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912)

3. Kitap: Hakkın Sesleri (1913)

4. Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914)

5. Kitap: Hatıralar (1917)

6. Kitap: Asım (1924)

7. Kitap: Gölgeler (1933)

 

 • m.a.e.afis..