ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ahilik Konulu Ödüllü Uluslararası Halk Şiiri Yarışması

     “AHİLİK” KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ yarışmasıyla; Medeniyetimizin en önemli kurumlarından olan “Ahilik” ve kurucusu “Ahi Evran” ın tanıtılması, Ahilik Kültürünün yaşatılması, günümüz şartlarına göre yeniden anlamlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kültürel ve ahlaki değerler manzumesini barındıran bu düşünce sistematiğinin halk ozanları-halk aşıklarının katılacağı halk şiirinde nefes alacağı, ahilik kültürünün birlik beraberlik ve dayanışma olgusunun tanıtılıp, özümsenmesi hedeflenmektedir.  

 

     Yarışmanın organizasyonu “Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu” tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.  Yarışma Halk Şiiri dalında olacaktır. Bu yarışmaya; halk şiiri tarzında şiir yazan ve sazıyla icra edebilecek bütün halk ozanı-halk âşıkları katılabilir. Yarışmaya katılacak Halk ozanı-ve halk âşıklarının “Halk Ozanı-Halk Aşığı” olarak sazıyla icra edebilecek durumda olması ve gelenekten gelmeleri zorunludur.

 

Ahilik Konulu Ödüllü Uluslararası Halk Şiiri Yarışması Teknik Şartname

  

Son Başvuru Tarihi : 31 Temmuz 2014