ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

UNESCO 2014-2015 Anma ve Kutlama Yıldönümleri...

UNESCO Genel Merkezi'nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye devletler tarafından önerilen anma ve kutlama yıldönümleri görüşülerek karara bağlanmaktadır.

UNESCO tarafından hazırlanan başvuru formlarına göre yapılan öneriler, Yürütme Kurulu tarafından görüşülmekte ve uygun bulunanlar Genel Konferansın onayıyla kesinlik kazanmaktadır. Her Genel Konferans döneminde her üye devlete UNESCO hedef ve idealleri ile ilgili alanlarda insanlığa yararı olan tanınmış kişi veya olaylara ilişkin öneriler sunma hakkı verildiği ve önerilen kişi veya olayın yıldönümünün 50 ve katları olması şartı bulunmaktadır.

05-20 Kasım 2013 tarihlerinde  gerçekleşen 37.UNESCO Genel Konferansı'nda daha önce UNESCO Yürütme Kurulu'nda kabul edilen ve Genel Konferansa önerilen 108 anma ve kutlama yıldönümü teklifi görüşülmüş, bu kapsamda ülkemize ait 4 öneri ve ülkemizce desteklenen 1 öneri kabul edilmiştir.

2014 yılı için ülkemizin önerisi ile minyatürcü, hattat, tarihçi ve matematikçi "Matrakçı Nasuh'un Ölümünün 450.Yıldönümü", kültür reformu ve modernleşmede öncü isimlerden yayıncı ve gazeteci "İsmail Gaspıralı'nın Ölümünün 100.Yılı" (Ukrayna'nın desteğiyle), Anadolu'daki Türk İslam dönemi eserlerinin sergilendiği "Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin Kuruluşunun 100.Yıldönümü" ve Türk Edebiyatı'nın önemli romancı ve yazarlarından "Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 50.Yıldönümü" "UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programı"na alınmıştır. Ayrıca, İran'ın önerisi ve Azerbaycan ve ülkemizin de desteği ile "Abdülkadir Meraği'nin müzikoloji alanındaki önemli eseri Makasıdü'l Elhan'ın yazılışının 600.Yıldönümü" de anılan program kapsamında kabul edilmiştir.