ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Belgeli Tesislere Elektrik Enerjisi Desteği Uygulaması

    Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi almış yatırım ve işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanmasını teminen “Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkındaki Karar” 29.06.2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

    Elektrik enerjisi desteğinden yararlanacak Bakanlığımızdan belgeli tesislerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Firmayı temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçe örneği için tıklayınız...
2- Turizm Yatırım / Turizm İşletmesi Belgesi Fotokopisi
3- Turizm Enerji Desteğine İlişkin Beyan ve Taahhüt için tıklayınız... 
4- Bilgi Formu için tıklayınız...
5- Elektrik Faturası Örneği 

İlgili mevzuat için tıklayınız...