ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta SOKÜM Komisyonu'nun Başarısı

2014 yılı Mayıs ayında Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri ve Ulusal Envanterine kaydedilmek üzere önerilen 26 unsurun 25’i SOKÜM İl Envanterine, 18’i ise Ulusal Envantere kaydedilerek Isparta’nın oya sanatı, keçeciliği, boğaz havaları, yağmur duası törenleri, deve oyunu, aşıklık geleneği, nevruz geleneği, alevi-bektaşi ritüelleri, bahar bayramı, aşure geleneği, halı dokuma geleneği, kilim dokuması, bakırcılığı, diş hediği, güreşi, kına gecesi, kız kaçırma oyunu ve mani söyleme geleneği ulusal düzeyde kayıt altına alınmıştır.

 

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), UNESCO tarafından toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları, uygulamalar, temsiller anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar biçiminde tanımlanmaktadır.

Ülkemiz; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 2003 yılında yapılan Somut Olmayan Kültürel Miras’ın Korunması Sözleşmesine 27 Mart 2006 yılında taraf olmuştur.

Somut olmayan kültürel mirası korumak; Somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek; Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak; uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak amaçları arasında yer almaktadır.

Sözlü gelenekler ve anlatımlar, Gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve el sanatları geleneği Somut Olmayan Kültürel Miras alanları arasında yer almaktadır.

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SOKÜM Envanteri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri çalışmaları kapsamında, İlimizdeki kültürel unsurların tespiti için, Valilik Makamının Olur’larıyla SOKÜM İl Tespit Kurulu oluşturulmuştur. Yüzlerce yıllık köklü bir tarihe sahip olan Isparta’nın zengin kültürel mirasını ülkemiz insanlarına ve dünyaya tanıtılmasını, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, çalışmalarını yürüten İl Tespit Komisyonu yılda 2 kez Mayıs ve Kasım aylarında toplanarak Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasını araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

Ekteki listede, Isparta SOKÜM Tespit Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde belirledikleri Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş olan kültürel unsurlar sıralanmıştır. Uzmanlar kurulunun incelemelerine göre bu unsurlardan bir kısmı il envanterine, bir kısmı da il/ulusal envanterine kaydedilmiştir.

 

Sıra No

Unsurun Adı

Ulusal Envanterdeki Adı

Ulusal

Envanter Numarası

Komisyonda Verilen Karar

 

1

 

Aşıklık  Geleneği

 

Aşıklık Geleneği

 

01.0003

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

2

Nevruz Törenleri         (Nevruz Cem)

 

Nevruz

 

01.0005

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

3

 

Semah

Alevi-Bektaşi Ritüeli; Semah

 

01.0008

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

4

 

Hıdırellez

Bahar Bayramı:               Hıdırellez/Aziz George Günü

 

01.0012

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

5

 

Aşure Günü

 

Aşure Geleneği

 

01.0015

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

6

 

Boğaz  Havaları

 

Boğaz Havaları

 

01.0025

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

7

 

Halıcılık

 

Halı Dokuma Geleneği

 

01.0035

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

8

 

Keçecilik

Keçecilik El Sanatları Geleneği

 

01.0041

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

9

 

Kilimcilik

Kilim Dokuma                 Geleneği

 

01.0042

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

10

 

Uluborlu Oyaları

 

Oya Sanatı

 

01.0051

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

11

Yağmur Duası             Gelenekleri

Yağmur Duası  Geleneği

 

01.0056

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

12

 

Bakırcılık

Bakırcılık El Sanatları Geleneği

 

01.0065

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

13

 

Deve Oyunu

 

Deve Oyunu

 

01.0073

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

14

 

Diş Hediği

 

Diş Hediği Geleneği

 

01.0074

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

15

 

Uluborlu Güreşleri

 

Güreş Geleneği

 

01.0075

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

16

 

Kına Gecesi

 

Kına Gecesi

 

01.0083

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

17

 

Arap Oyunu

Kız Kaçırma

Oyunu

 

01.0084

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

 

18

 

Mani Söylemek

Mani Söylemek   Geleneği

 

01.0088

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

19

Semercilik

İl Envanteri

20

Eğirdir İşlemeleri

İl Envanteri

21

Minyatür At                Arabacılığı

İl Envanteri

22

Çarpana

Dokumalar

İl Envanteri

23

Kütük Atma

İl Envanteri

24

Okşamalar

İl Envanteri

25

Keloğlan’ın

Evlenme Oyunu

İl Envanteri