ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Tabiat Varlıkları Korunması ve Kaçakçılığın Önlenmesi Konulu Seminer

Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan veya doğa ile birlikte yarattığı ve bugün “Kültürel ve Doğal Miras” diye adlandırılan değerlerin korunması, çağımızda insanlığın ortak sorunu olarak kabul edilen ve üzerinde önemle durulan bir olgudur.

 

İlk insanlardan bu yana çeşitli uygarlıklara beşiklik yapan Anadolu toprakları dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak kadar zenginlikte bir kültür mirasına sahiptir. Bu özelliği ile ülkemiz, maddi çıkar peşindeki bilinçsiz vatandaşlarımızın yanında bu zengin kültür mirasından pay almak isteyen yabancıların yasalarında ülkelerine eski eser girişine uygun ortam oluşu, bu ülkelere eski eser kaçırılmasını mümkün kılmakta ve kültür varlıklarımız yağmalanmaktadır.

Doğal ve kültürel varlıkların korunması, bakımı ve bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi, bir insanlık görevidir. Hızla değişen yaşam şartları, hızlı kentleşme, nüfus artışı, doğal kaynakların giderek artan bir şekilde tahribi, endüstrileşme ve teknik gelişmeler, bilinçli veya bilinçsizce kültür varlıklarımızın tahribine yol açmaktadır.

Bilimsel amaç ve yöntemlerden uzak sadece maddi kazanç düşünülerek, üzerinden kişisel çıkar sağlanması kanunlarımızda “Eski Eser Kaçakçılığı” olarak tanımlanmış ve eski eser kaçakçılığı yapanların cezalandırılması öngörülmüştür.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri ve vatandaşları, kültür ve doğal mirasımızın tahribinin ve kaçakçılığının önlenmesi, bu değerlere sahip çıkılarak gelecek nesillere aktarılması, konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gerekmektedir.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İle İl Jandarma Komutanlığı kentin Kültür Varlıklarını korumak ve personeli bu konuda bilinçlendirmek için işbirliği yapıyor. Kültürel varlıkları daha etkin koruyabilmek için il Jandarma Komutanlığına her yıl yeni katılan personele bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak;  Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve kaçakçılığının önlenmesi, izinsiz kazı yapılması ile daha etkin mücadele konusunda Isparta Müze Müdürlüğü’nden Müze Müdürü Mustafa AKASLAN, Uzman Özgür PERÇİN, Müze Araştırmacısı Murat AK ve Yalvaç Müze Müdürlüğü’nden Uzman Senem SELÇUK ve Arkeolog Özgür ÇOMAK tarafından Isparta İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda 23-25 Eylül 2014 tarihleri arasında seminer verilmesi sağlanmaktadır.

Seminerde Kültür Varlıklarının tanımı, bölgede yaşamış uygarlıklar, mevcut eserler, ilgili mevzuat, Kültür ve Tabiat Varlıkları kaçakçılığını etkileyen bölgesel faktörler kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon esasları kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesinde karşılaşılan bölgesel sorunlar çözüm önerileri ve bölgede bulunan sit alanları ören yerleri ve diğer kültürel varlıklar konuları ele alınacak olup 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi, görevlerdeki etkinliği artırmak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve ayrıca bu tarz eğitim seminerlerinin devamlılığı amaçlanmıştır.

Kaçakçılık Hakkında brosur
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

23    Eylül 2014  Saat:10.00

-          Mustafa AKASLAN             Isparta Müze Müdürü

“Isparta Müzesi Tanıtımı”

-          Özgür PERÇİN                     Isparta Müzesi Uzman

“Büyükgökçeli Kilisesi Müze  Kurtarma Kazısı”

-          Murat AK                              Isparta Müzesi Müze Araştırmacısı

“2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”

-          Özgür ÇOMAK                    Yalvaç Müzesi Arkeolog

“Pisidia’da Bir Başkent “Antiokheia”

            “Yalvaç Müze Müdürlüğü 2013 yılı Debbağlar ve Harabeler Mevkii Müze Kurtarma Kazısı”

24    Eylül 2014

-          Özgür PERÇİN                     Isparta Müzesi Uzman

“ Antik Dönemde Taş İşçiliği”

-          Murat AK                              Isparta Müzesi Müze Araştırmacısı

“Kültür Varlığı Kaçakçılığı”

-          Özgür ÇOMAK                     Yalvaç Müzesi Arkeolog

“Yalvaç Müzesi ve St. Paul”

“Antik Dönem Seramik Sanatı”

26    Eylül 2014

-          Özgür PERÇİN                     Isparta Müzesi Uzman

“Isparta ve Çevresi Kültür Varlıklarından Örnekler”

-          Murat AK                              Isparta Müzesi Müze Araştırmacısı

“ Define arama yönetmeliği ve taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, haber verenlere ve yakalayan kamu görevlilerine verilecek ikramiye ile ilgili yönetmelik”

-          Senem SELÇUK                   Yalvaç Müzesi Uzman

“Antik Dönem Mitolojisi”

            “Yalvaç, Şarkikarağaç, Yenişarbademli, Gelendost İlçeleri Sit Alanları ve Anıtlar”