ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının onarımına Yardım Sağlanması için Son Başvurular

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan    korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yapılan yardımlara ilişkin işlemler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12.maddesi gereği 15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde mevcut durumu itibariyle aciliyet arz eden taşınmazlara Bakanlığımız Mali Bütçesinden proje ve uygulama yardımı sağlanmaktadır.

 

İlimiz de tescilli toplam 230 sivil mimari yapı bulunmaktadır. Bu yapılarda 27 adedine proje yardımı olarak ₺ 223.379.71, 11 adedine proje uygulama yardımı olarak ₺ 255.000.00 olmak üzere toplam ₺ 478.379,71 ödenek Bakanlığımızdan hibe olarak kullandırılmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik uyarınca 01/04/2014 tarih ve 64759 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonu’nca 28/03/2014 tarih ve 2. sayılı karar ile Bakanlığımız 2015 Mali yılı Bütçesinden yapılacak proje yardım başvuruları için son başvuru tarihi 26/09/2014; proje uygulamalarına ilişkin son başvuru tarihi ise 17/10/2014’dür.

           

Bu kapsamda Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik’in proje yardım başvuruları için 6. maddesi ve proje uygulama başvuruları için 7. maddesine uygun olarak istenilen belgeler hazırlanarak; proje yardım başvuruları için 26/09/2014; proje uygulamaları başvuruları için 17/10/2014 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.